Hoe werkt de postcoderoos?

Stel er is een duurzaam energie-initiatief in een bepaalde postcode. Dan kan iedereen in die postcode en de aangrenzende postcodes (de postcoderoos) de zogenaamde energiebelastingkorting ontvangen op elke opgewekte kWh. Uiteraard wel naar rato van de totale opbrengst van het totale project.

Uitgangspunt van de postcoderoosregeling is dat de leden het energie- initiatief met elkaar (in een coöperatie) en binnen hun eigen omgeving organiseren. De omgeving wordt daarbij dus gedefinieerd door de postcoderoos.

De leden van de coöperatie die willen participeren moeten in deze postcoderoos wonen en een kleinverbruik netwerkaansluiting voor elektriciteit hebben. Nagenoeg ieder huishouden heeft een kleinverbruik aansluiting.

De postcoderoos is bedacht door de overheid bij het opstellen van het energieakkoord in oktober 2013.

Nog meer weten? Klik dan hier.