Voor wie

“De hele wereld is het erover eens: het moet duurzamer. Ook de gemeente Overbetuwe. Wij willen zo’n duurzame samenleving echt voor elkaar krijgen. Het burgerinitiatief WatBeters geeft daar het goede voorbeeld in. We werken hierin met z’n allen samen; inwoners, bedrijven, scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties”. Burgemeester Overbetuwe Toon van Asseldonk.

De burgemeester verwoordt het treffend. WatBeters sluit naadloos aan op elke leefbaarheids- en duurzaamheidsagenda en is daarmee veel meer dan een energiecollectief. Het verbindt gemeente, bedrijven, scholen, kinderen en ouders. We nodigen ieder bedrijf, iedere gemeente, iedere school en iedere burger van harte uit om met ons mee te doen.