WatBeters maakt deel uit van een opkomende beweging in Nederland – een beweging van mensen die geloven in de kracht van positieve energie. Burgers zijn actief betrokken en werken samen in coöperatief verband om energieopwekking, energiebesparing en handel aan te pakken. Wat voorheen pionierswerk was, is nu uitgegroeid tot een opkomende sector: de coöperatieve energiesector. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de ambitie van het nieuwe klimaatakkoord. Burgerbetrokkenheid participatie speelt een essentiële rol bij het aanpakken van klimaatverandering, omdat zowel individuele acties als collectieve inspanningen een aanzienlijke impact kunnen hebben.

Samen werken aan WatBeters
Hoewel burgerparticipatie een belangrijke ambitie is, is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om burgers samen te laten werken. Er bestaat vaak een kloof tussen overheden en individuele burgers. Het vereist zorgvuldige begeleiding en sturing. Bij WatBeters begrijpen we dit en hebben we succesvol laten zien hoe we burgers kunnen verbinden. We richten ons niet alleen op duurzaamheid, maar spelen ook in op andere belangrijke drijfveren die waardevol zijn voor burgers, zoals de leefomgeving van hun kinderen.

Het opzetten en beheren van een coöperatie vereist specifieke juridische en organisatorische kennis. WatBeters beschikt over de benodigde expertise en ervaring om het proces tussen de gemeente en inwoners te faciliteren. We kunnen gemeenten ondersteunen bij het oprichten en beheren van coöperaties, zodat het lokale eigendom van duurzame energieprojecten effectief gewaarborgd wordt.

Met onze expertise in het opzetten van effectieve communicatie-campagnes en het faciliteren van interactieve bijeenkomsten, kunnen we gemeenten helpen bij het bevorderen van burgerbetrokkenheid en lokaal eigendom. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenschap actief participeert en de energietransitie een succes wordt. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe WatBeters uw gemeente kan helpen bij het realiseren van duurzame doelstellingen.

Wil jij voor jouw gemeente ook WatBeters? Neem dan contact met ons op via info@watbeters.nl.

Burgemeester van Overbetuwe, Toon van Asseldonk, ondersteunt WATBETERS en vertelt waarom: