Over ons

In 2017 startte WatBeters als een lokaal initiatief in het kleine Betuwse dorpje Heteren. Een klein initiatief, maar met een grote ambitie. Door het betrekken van de lokale bevolking is duurzaamheid dichterbij gekomen en ‘van ons allemaal gemaakt. Waarbij duurzaamheid niet alleen gaat over het klimaat, maar juist ook over het leefklimaat in deze kleine kernen. 

Door gebruik te maken van de ‘postcode regeling’ realiseert WatBeters niet alleen zonnepaneel projecten; daarnaast vloeien overwinsten terug naar de lokale gemeenschap. Vandaar onze naam: wat beters voor het klimaat, wat beters voor de bewoners, wat beters voor het dorp.

Vanaf het begin heeft WatBeters gekozen voor een zeer professionele aanpak. Of het nu gaat over kennis over coöperaties, campagnes om de bewoners te betrekken, het werven van bedrijfsdaken, financiering, de keuze voor de juiste technologie etc.

WatBeters in gemeente Overbetuwe
Inmiddels heeft WatBeters in gemeente Overbetuwe voor 9 dorpen  coöperaties opgericht en worden we betrokken bij grotere duurzaamheidsprojecten om te zorgen voor burgerparticipatie  (zoals bij een nieuwe zonneweide of windmolenpark).

 Na zelf heel intensief aan projecten en het oprichten van coöperaties te hebben gewerkt, constateren we dat de ‘sector’ er niet transparanter op is geworden. De postcode regeling zoals we die kennen wordt afgebouwd en binnen afzienbare tijd vervangen door de SDE++ regeling. Dat heeft grote impact op nieuwe projecten van bestaande postcoderoos coöperaties. Daarnaast wordt er door commerciële partijen aan bedrijven getrokken om hun dak vooral voor eigen gewin in te zetten. En ondertussen hebben de gemeenten te maken met ambitieuze klimaatdoelstellingen.

WatBeters 2.0
In dat krachtenveld willen wij als WatBeters onze ervaring breder gaan inzetten om coöperaties, gemeenten, energiebedrijven, aanbieders van zonnepanelen, energiebedrijven en banken bij te staan om, juist vanuit de kleinere kernen en de burger, de volgende stap te gaan zetten in de energietransitie.