HETEREN – De campagne die de Heterense energiecoöperatie WatBeters maandag begon om Heterenaren aan te sporen zelf energie in te kopen, op te wekken en regelen slaat aan.